انجمن دانش آموختگان خرم آباد، یک سازمان مردم نهاد (سمن) غیرانتفاعی ، غیر دولتی و غیر سیاسی مربوط به خرم آباد (غرب کشور ایران) است که از سال 1391 به طور غیر رسمی آغاز به کار نمود، و در سال 1392 مجوز خود را به طور رسمی از فرمانداری خرم آباد دریافت نمود.

از انوشیروان سپهوند ( دبیرفعلی انجمن ) به عنوان پایه گذار این سازمان مردم نهاد یاد می شود که به گفته وی تعداد اعضای رسمی ، غیررسمی و هوادار انجمن دانش آموختگان بالغ بر 3700 نفر می باشد.عمده ی این نفرات را دانش آموختگان و دانش جویان خرم آبادی تشکیل می دهند.

موضوع فعالیت انجمن دانش آموختگان ، مسایل فرهنگی است. این سمن، از زمان تاسیس تاکنون در فعالیت های گوناگون خود تلاش کرده مشکلات فرهنگی مربوط به مسایل شهروندی، گردشگری، محیط زیستی و …. را شناسایی کند و برای هرکدام راهکاری ارایه دهد .

از جمله فعالیت های مهم این انجمن، می توان از برگزاری جلسات هفتگی به طور منظم، انجام فعالیت های میدانی مرتبط با ماهیت انجمن، برپایی غرفه های گردشگری در ایام نوروز، برگزاری دو دوره جشنواره خیریه غذا و سه دوره همایش ، توزیع بروشور فرهنگی در ورزشگاه ، برپایی دو دوره جشنواره عکاسی تحت عناوین کاسیت و سوز و سیل و ….. نام برد. جلسات هفتگی انجمن دانش آموختگان در عمر چهارساله آن به جز موارد معدود، وقفه ای نداشته است.

مجوز_انجمن

بعضی اطلاعات شناسنامه‎ای انجمن دانش آموختگان خرم آباد عبارتند از:

• عنوان : سازمان مردم نهاد دانش آموختگان شهر خرم آباد

• زمینه اصلی فعالیت : فرهنگی

• تاریخ تصویب اساسنامه توسط هیات موسس : 30 اردیبهشت 1392

• شماره پروانه : 5543

• شماره ثبت: 614

• تاریخ ثبت: 16 آذر 1392

• شهر: خرم آباد

اطلاعات شناسنامه‎ای انجمن

۱.تلاش براي رشد كيفی شهر و توسعه ساختار فرهنگی آن.( از طریق همکاري با همشهریان، سازمان ها و مسئولين مربوطه از جمله استانداري ، شهرداري ، فرمانداري ، صدا و سيما و…)

۲. تشویق و جذب مشاركت هاي مردمی ونيل به مقوله شهروندمداري و مردم محوري .(از طریق صدا و سيما و سایر روشهاي مرسوم تبليغاتی)

۳. تلاش براي كاهش و رفع ناهنجاري هاي شهري همچون قانون گریزي ، بیکاری، تکدی گری ، بی خانمانی ، خشونت گرایی و … ( از طریق ایجاد واسطه بين نيازمندان و ارگان هاي مربوطه از قبيل سازمان بهزیستی، كميته امداد ، افراد خیر و …)

۴. صيانت از آثار ، ارزش ها ، فرهنگ ، آداب و رسوم ملی – مذهبی و…(از طریق پرپایی نمایشگاههاي مرتبط و نشر این آثار به همشهریان)

۵. ایجاد زمينه ي جذب سرمایه گذاران با بهره گیری از مشاركت فکري، فرهنگی ، علمی و عملی شهروندان.

۶. بهبود سطح آگاهی و اطلاعات عمومی در جامعه. (از طریق نشریات مختلف ، صدا و سيما و ارتباط هاي حضوري در جلسات انجمن)

۷. دادن خدمات مختلف در زمينه هاي گوناگون از جمله تدریس خصوصی به نيازمندان و كمک به سالمندان.

اهداف انجمن دانش آموختگان خرم آباد

ارکان اصلی انجمن دانش آموختگان خرم آباد عبارتند از (ماده ۹ اساسنامه) :

۱. هیات موسس

۲. مجمع عمومی : از کلیه اعضا انجمن دانش آموختگان خرم آباد تشکیل می شود و در هر هفته یک بار تشکیل جلسه می دهد. تشکیل جلسات فوق العاده باید به درخواست هیات موسس یا شورای مرکزی از اعضا و بازرس منتخب مجمع عمومی صورت پذیرد.

۳. شورای مرکزی (هفت نفر به مدت یک سال) : شورای مرکزی مرکب از 7 نفر اعضای اصلی و دو نفر اعضای علی البدل می باشد که برای مدت یکسال با رای مجمع عمومی انتخاب می شوند.

۴. دبیر : مدیر شورای مرکزی است و برای مدت یکسال توسط شورای مرکزی از بین ایشان انتخاب می شود. دوره فعالیت دبیر متناسب با دوره فعالیت شورای مرکزی یکساله تعیین می گردد.

۵. بازرس : از طرف مجمع عمومی برای مدت یکسال از بین اعضای فعال انتخاب می گردد.

۶. عضو

۷. مسئول امور مالی

ارکان انجمن

طبق ماده 6 اساسنامه ، اعضای انجمن دانش آموختگان ، می بایست شرایط زیر را داشته باشند :

۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳. داشتن حداقل 18 سال سن

۴. خرم آبادی یا ساکن خرم آباد بودن

شرایط عضویت در انجمن

پس از گذشت سه سال از فعالیت انجمن دانش آموختگان و به منظور بازدهی بیشتر این سازمان ، تغییر در رویکرد انجمن دانش آموختگان ، در دستور کار شورای مرکزی قرار گرفت و نهایتا در نشست یکصد و بیست و هشتم مورد بررسی و تایید اعضا قرار گرفت. لیلا قلندری ، مدیر این جلسه ، افزایش روحیه مطالبه‌گری و جذب نیرو ، مشارکت بیشتر مردم، تقویت روحیه خودباوری اعضا و بازدهی هر چه بیش‌تر انجمن را از دلایل تشکیل کارگروه‌های تخصصی برشمرد .

تغییر روند فعالیت های انجمن دانش آموختگان با تشکیل کارگروه های تخصصی